Mały Połom. Trójstyk granic - Polska - Słowacja - Protektorach Czech i Moraw
(16 marca 1939 - 28 września 1939)

W roku 1938 południowym sąsiadem polski była Republika Czechosłowacka, a od 1 października Republika Czecho-Słowacka.
Nową granicę Polski z Czecho-Słowacją w oparciu o porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
a Rządem Republiki Czecho-Słowackiej, określały noty państwowe, wymienione między rządami w dniu 1 listopada 1938 roku.
Link do strony z opisem (kliknij w plik "Nowa_granica_Polski_z_Czecho-Slowacja_1938.doc" lub otwórz

Protokół Delimitacyjny (wymienione wyżej noty) na stronie 8 wymienia miejsce:
"Mały Połom od strony zachodniej, gdzie w odległości 500 m od szczytu...".
Miejsce to w niektórych źródłach jest podawane jako Trójstyk Granic,
jednak jest to miejsce zbiegu nowej i starej granicy, a nie miejsce Trójstyku!

16 marca 1939 niemiecka Rzesza, utworzyła z okupowanych od 15 marca 1939 roku Czech,
Moraw i Śląska Czeskiego jednostkę autonomiczną - państwo marionetkowe - o nazwie Protektorat Czech i Moraw.
Tego dnia na górze Mały Połom powstał Trójstyk Granic pomiędzy państwami:
Polska - Słowacja - Protektorat Czech i Moraw, co ukazuje MAPA (kliknij) lub otwórz

28 września 1939 - bezpośrednio po kapitulacji Warszawy - w zawartym w Moskwie pakcie o granicach i przyjaźni,
III Rzesza i ZSRR dokonały wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym wojskowo terytorium Polski.
Trójstyk wymieniony w tytule istniał do tego dnia.
Niżej fragment mapy z zaznaczoną górą M. (Mały) Połom i zbiegającymi się na szczycie granicami


the end